INTERIM MANAGEMENT

INTERIM MANAGEMENT ON DEMAND

En nem og ukompliceret løsning på en akut situation eller et tidsbegrænset behov for at tilføre virksomheden specifikke kompetencer.

Behovet for midlertidig ansættelse af en leder eller medarbejder opstår for eksempel ved pludselig fratrædelse, ved sygemelding eller i forbindelse med spidsbelastning og løsning af specifikke opgaver.

I din virksomhed er der måske opstået et gab imellem en tidligere ledelse og den, som du nu er på jagt efter.

Interim Management on Demand er ekstern topleder assistance for en kortere eller længere periode

Jeg har fra mine år i ledende poster stor forståelse for og erfaringer med at håndtere bekymringer og ængstelse, som i en sådan situation opstår blandt medarbejderne og ejer. En forståelse som danner grundlag for den konstruktive dialog, der skal være imellem medarbejdere og en midlertidig topledelse.

Interim Management on demand sikrer, at du undgår både juridiske og økonomiske forpligtelser og tab af penge og tid ved en fejlansættelse.

Virksomheden kan hurtigt komme over en pludselig opstået situation og vinde tid til af finde en mere varig løsning.

Brug for hurtig assistance

Jeg er mobil, og kan træde til hurtigt. Jeg går ikke med slet skjulte ambitioner om at blive din kommende topleder eller udfylde en mere varig post i virksomheden. Min opgave er at løse en midlertidig opgave, og at aflevere en funktionsdygtig virksomhed til den nye topleder og i fornødent omfang hjælpe denne godt på vej i sin nye stilling.

I tæt samarbejde med virksomheden sætter jeg mig ind i behovene og den aktuelle opgave som Interim Manager.

Det drejer sig primært om at passe på værdierne, og her tænker jeg på alle de dygtige og engagerede medarbejdere og mellemledere. Naturligvis skal der også passes på de materielle værdier og på kunderne. Men medarbejderne skal have fuld opmærksomhed - Det drejer sig om dine værdier. Udfyld kontaktformularen hvis du vil høre nærmere om Interim Management og hvad jeg kan bidrage med.

Pas på værdierne -

dine værdier

ON DEMAND - LØSNINGEN PÅ EN AKUT SITUATION

Interim Manament on demand er en nem og ukompliceret løsning på en akut situation eller et tidsbegrænset behov for at tilføre virksomheden specifikke kompetencer.

Som Interim Manager løser jeg konkrete opgaver for virksomheder:

  • Forandringsledelse

  • Turnaround

  • Krise management

  • Budgetstyring

  • Strategiudvikling

  • Forretningsudvikling

  • Forretningsplan

  • Drift af virksomhed

  • Personaleledelse

Steen broby har mange års erfaring inden for Interim Management

Steen Broby

broby@steenbroby.dk


Jeg hjælper i dag virksomheder, der ser en fordel i, at jeg løser opgaver indenfor management, eller som ser en fordel i at outsource opgaver til mig.

Med mig på sidelinjen får du redskaber til at udvikle din forretning og styrke indtjeningen uden at tage unødvendige risici.

Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 22710380

TELEFON

40 51 21 16

Send email til point of HR ved at klikke på email adressen

EMAIL

Broby@steenbroby.dk

 
 
 
 

Jeg svarer inden for få timer

KONTAKT

Copyright © All Rights Reserved